ಮನೆಯ ಕೋಣೆ

ಮನೆಯಲಿರಲು ಒಂದು ಕೋಣೆ
ಖಾಲಿ ಬಿಡದೆ ತುಂಬು ಒಡನೆ,
ಅಂತೆ ಕೂಡಿದ್ದೊಳ್ಳೆಯದಿರಲಿ
ಕೆಟ್ಟುದು ಒಳ ಸೇರದಿರಲಿ,
ಕಿಟಕಿಗಳ ಮುಚ್ಚಿ ಇಡದೆ
ಬೆಳಕ ಕರೆದು ಕಸವ ಬಿಡದೆ,
ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯದಿಂದಿರಲಿ ಚಂಚಲ ಮನವು
ದೇಹವೆಂಬ ಮನೆಯ ಕೋಣೆಯು..

:ಆಕೃಶ

Advertisements

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s