ನಮ್ಮ ದೇಶ

​ಯುಗ ಶತಮಾನಗಳ ಇತಿಹಾಸ,
ಜೀವ ಖನಿಜ ರಾಶಿಗಳಿಂದ ಶ್ರೀಮಂತ

ನಿರಂತರ ಜಗಬೆಳಗಿದ ವಿದ್ವಾಂಸ,
ಸ್ವಸ್ಥ ಜೀವನಕೆ ದಾರಿ ತೋರಿದ ಮಹಾಂತ

ಕಾಲಾಂತರ ಪರಕೀಯರ ಅಟ್ಟಹಾಸ,
ವಿದೇಶಿ ಮತ ಹೇರಿ ಶೋಷಿತ

ಅಂದರೂ..
ಅನ್ಯ ದೇಶಕ್ಕೆರಗದ ಶಾಂತಿದೂತ;
ಅಲ್ಲವೇ..
ಅತಿ ಸಹಿಷ್ಣುತ, ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ ! 

:ಆಕೃಶ

Advertisements